Lawnt y Berllan

Cyhoeddwyd 29th Maw, 2021

Mae Lawnt y Berllan yng nghanol Parc Bute.  Mae’r safle gyferbyn â Chanolfan Ymwelwyr Parc Bute. Mae’r safle digwyddiadau yn ardal laswelltog gwastad a amgylchynir gan goed tua’r de a wal frics y blanhigfa tua’r gogledd. Gellir defnyddio’r safle hwn ar gyfer:

 • Teithiau cerdded / rasys elusennol
 • Partïon preifat neu gorfforaethol
 • Digwyddiadau cymunedol / teuluol gyda seilwaith cyfyngedig
LleoliadGoogle Map
Maint2,775 metr sgwâr
Trwydded safleMae’r safle hwn dan Drwydded Safle Parc Bute
Ffi LlogiFfi Llogi
Cyflenwad pŵer ar y safleYes
1 x 13Amp external plug
Cyflenwad dŵr ar y safleDim
Carthffosiaeth
Dim
ToiledauYes – 2 female, 1 x disabled & baby change and 2 x male toilets are available for general public use inside the Secret Garden Café courtyard and Visitor Centre.

However, if use by your event goers is likely to disrupt and exceed normal levels of public use (up to 60 uses per toilet per day), then additional toilets must be provided.

The toilets are not on mains drainage, instead all waste water is treated on-site in an underground treatment tank, and therefore it is critical these usage levels are not exceeded.
Llinellau ffôn/ISDNNone
Cysylltiad DataData Connection Public Wi-Fi is available at the Visitor Centre and Secret Garden Café.

Ystyriaethau Eraill

Archebu’r Ganolfan Ymwelwyr ei hunEfallai yr hoffech ddefnyddio adeilad y Ganolfan Ymwelwyr ei hun ynghlwm â’ch digwyddiad.

Mae’r Ganolfan Ymwelwyr ar gael i’w llogi’n uniongyrchol gan dîm Parc Bute.

Gwrthdaro â digwyddiadau/lleoliadau eraill yng nghanol y ddinas

Cyn cwblhau eich cais am ddigwyddiad, byddem yn argymell eich bod chi fel Trefnydd Digwyddiadau yn ymchwilio digwyddiadau allweddol yn y ddinas a allai effeithio ar eich digwyddiad. 

Gallai digwyddiadau mawr yn y ddinas effeithio ar argaeledd a mynediad i’r lleoliad rydych yn ei ffafrio.  Mae digwyddiadau yng Nghastell Caerdydd, Stadiwm Principality, Gerddi Sophia Caerdydd (Stadiwm Criced) a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn effeithio’n arbennig ar Gae Cooper a Gerddi Sophia. 

Mae gan wefan Croeso Caerdydd gyfleuster chwilio y gallwch ei ddefnyddio i ddod o hyd i’r holl ddigwyddiadau dan do ac yn yr awyr agored sydd wedi’u trefnu ar ddyddiad penodol.

Os yw eich digwyddiad yn debygol o ddenu torfeydd, creu sŵn neu aflonyddwch sylweddol, byddai hefyd yn gwrtais i chi roi gwybod i’r lleoliad cyfagos a thrigolion lleol gan gynnwys y swyddfeydd a’r preswylfeydd newydd ar Heol y Gadeirlan.

Mynediad i’r safle

Mynedfa i GerddwyrY mynedfeydd parc agosaf i’r safle hwn yw o:
• Bont y Mileniwm (o Erddi Sophia)
• Pont y Pysgotwr (o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru)
• Pont fynediad i gerbydau (o Heol Corbett), er bod yn rhaid i gerddwyr fod yn ymwybodol bod y fynedfa olaf hon yn fynedfa i gerbydau cludo/mynedfa wasanaeth felly mae’n rhaid ei defnyddio gyda gofal ychwanegol.
Cyfyngiadau Cerbyd/Llwyth • Mae mynediad cerbydau i’r safle dros y bont gerbydau oddi ar Heol y Gogledd, sydd gyferbyn â Heol Corbett. Mae uchafswm pwysau o 40 tunnell ar y bont gerbydau.
• Mae’r bont gerbydau yn culhau i un lôn gan ei bod yn croesi Camlas Gyflenwi’r Dociau felly rhaid rheoli traffig sy’n dod i mewn a gadael yn ofalus, gan ddefnyddio mannau pasio ar hyd y ffordd wasanaeth prif ddigwyddiadau tua’r de.
• Mae bolard awtomatig ar waith ar y bont gerbydau i atal cerbydau rhag mynd i Barc Bute heb awdurdod. Felly, efallai y bydd angen i chi ofyn am gael benthyg set o ‘gardiau sweipio’ er mwyn gallu rheoli traffig yn ymwneud â’ch digwyddiad. Gellir cynnwys y cais hwn ar eich ffurflen gais. Gweler yr arweiniad ar ddefnyddio’r system rheoli bolardiau yn ddiogel.
• Mae llwybr unffordd i gerbydau a reolir yn llym o bont fynediad cerbydau Parc Bute i Lawnt y Berllan.
• Ar ôl cyrraedd Caffi’r Ardd Gudd, rhaid i gerbydau gadw at y llwybrau arwyneb caled.
• Rhaid i’r holl ddadlwytho i ardaloedd glaswelltog gael ei wneud â llaw er mwyn peidio â difrodi’r tir.
• Dim ond cerbydau ysgafn sy’n llai na 3.5 tunnell mewn pwysau (lori bach/fan fach/car) a gaiff yrru ar y llwybr sy’n rhedeg ar hyd blaen wal yr ardd. Nid yw wedi ei adeiladu i fod yn addas i gerbydau trymach.
• Ni chaniateir cerbydau ar yr ardal balmantog o amgylch y meinciau picnic i atal cracio’r slabiau palmant.
• Ar ôl eu dadlwytho, rhaid i gerbydau symud yn ôl yn ofalus ar hyd llwybr Lawnt y Berllan a gyrru allan yr un ffordd ag y daethant i mewn. Nid oes llwybr drwodd yn ôl tuag at y bont gerbydau ar hyd blaen wal yr ardd.
Nearest Event
Organiser and Visitor
Parking
Bute Park operates a strict “essential operational vehicles only” policy. Once vehicles have served their purpose they are to be removed from site or parked only in designated areas.

Non-essential operational vehicles are not permitted to enter the park at any time and no general parking is permitted on site.

There are up to 3 vehicle spaces in a layby along the path behind the Nursery compound. These can be made available for use by event organisers by arrangement.

A small reinforced grass area adjacent to the cycle stands outside the garden wall is available strictly for disabled use only (blue badges must be displayed).

Exhibitor and further staff parking should be directed to adjacent pay and display car parks at Sophia Gardens (west of Bute Park) or along North Road (east of Bute Park).

Advice for risk assessment and CDM planning

 • There is an automatic bollard control system at the Bute Park Vehicle Access Bridge. A guidance note is available on its safe operation.
 • There is a 5 mph vehicle speed limit within the park.
 • Vehicles cannot make a right hand turn into or out of the park at the vehicle bridge.
 • A designated cycle route crosses the vehicle access bridge at the entrance to the park – this impacts on vehicle right-of-way when entering and exiting the park. Event organisers should consider the benefit of additional traffic management staff to support vehicles entering and exiting the park across the designated cycle route.
 • The park can be busy. It is used by pedestrians, cyclists and other operational vehicles. These may share paths and roads with my event audience and vehicles.
 • Some cyclists are known to exceed the speed limit and can be a hazard to event traffic.
 • In wet weather the ground can get very soft and water may stand on the surface of roads and grass.
 • The park is locked at night (approx. 30 minutes before sunset) though people are known to choose to get locked in or come in after locking via unofficial routes.
 • There is the potential for crime and anti-social behaviour as may be expected in any city-centre park.
 • The park is unlit and very dark after sunset.
 • The wider park outside the event site is patrolled by a ranger service within daylight hours. They wear a red uniform and are based out of the Visitor Centre Building located in the centre of the park. The rangers work to a rota system but there are times when there are no rangers on duty.
 • If you need to contact a ranger, the call should go via the Park Manager in the first instance.
 • Crimes, emergencies or incidents witnessed in the wider park by event staff should be called directly to 999, 101 (non-emergency police number) or the Park Management office 02920 873720 depending on their nature.
 • You must notify and seek permission from the Park Management office to break any ground.
 • There are welfare facilities at the Secret Garden Café and Visitor Centre. As outlined above the number of uses per day is limited. Check opening
  hours in advance.
Canllawiau ar bob digwyddiad