Gadael

Cyhoeddwyd 3rd Ebr, 2020

Dylai digwyddiadau mawr ystyried goblygiadau’r digwyddiad ar reoli’r torfeydd yn ogystal â’r parc ehangach.

Pan fo miloedd yn y gynulleidfa, a’r digwyddiad yn gorffen ar ôl iddi dywyllu yna dylid ystyried y canlynol (digwyddiadau Cae Cooper):

  • Llwybrau gyda ffensys ar gyfer gadael
  • Dŵr agored dan Bont Arglwyddes Bute / Camlas Gyflenwi’r Dociau
  • Ardaloedd coediog tywyll o amgylch Cerrig yr Orsedd
  • Atal pobl rhag mynd tua’r gogledd i lwybrau ac ardaloedd heb olau yn y parc
  • Amseroedd cau ffyrdd y tu allan i Borth y Gogledd a Phorth y Gorllewin

Gweler Rhwystrau a Ffensys
Gweler Rheoli’r Dorf
Gweler Cynllun y Cyfnod Adeiladu (fesul safle)
Gweler Cau Ffyrdd

Canllawiau ar bob digwyddiad