Cynllun y Cam Adeiladu

Cyhoeddwyd 7th Chw, 2020

Trefnydd y digwyddiad sy’n gyfrifol am sicrhau bod amodau gwaith yn eich safle yn bodloni rheoliadau Cynllunio a Rheoli Adeiladu 2015.  Mae Rheoliadau Cynllunio a Rheoli Adeiladu yn berthnasol i waith adeiladu’r digwyddiad. Mae gwaith adeiladu yn cynnwys, ond nid dim ond, codi neu elfennau parod i ffurfio strwythur neu ei tynnu wedyn. 

Os yw’n berthnasol, dylid cyflwyno Cynllun Cyfnod Adeiladu gyda dogfennau eich digwyddiad. Ewch i  www.cdm4events.org.uk am ragor o wybodaeth.

Gweler adran “Cyngor ar gyfer Asesu Risg a Chynllunio a Rheoli Adeiladu ” dogfen Safle Digwyddiad sy’n berthnasol i’ch safle.

Rydym yn hapus i dderbyn Cynlluniau Cynllunio a Rheoli Adeiladu yn eich fformat eich hun, neu mae templed ar gael [yma]. 

Bydd disgwyl i chi enwi’r unigolyn/cwmni a fydd yn cymryd y cyfrifoldebau canlynol:

  • Y Cleient yw’r sefydliad, neu’r unigolyn, y cynhelir y digwyddiad ar ei gyfer.
  • Y Prif Ddylunydd yw’r sefydliad, neu’r unigolyn, sy’n rheoli cam cynllunio cyn digwyddiad pan fo’r prosiect yn cynnwys mwy nag un Contractwr. Fe’i penodir gan y Cleient neu os nad yw wedi’i benodi, y Cleient sy’n ymgymryd â’r rôl.
  • Y Prif Gontractwr yw’r sefydliad, neu’r unigolyn, sy’n rheoli cam adeiladu’r digwyddiad pan fo’r digwyddiad yn cynnwys mwy nag un Contractwr. Fe’i penodir gan y Cleient neu os nad yw wedi’i benodi, y Cleient sy’n ymgymryd â’r rôl.

Diben y templedi yw helpu trefnwyr i fodloni’r gofynion sylfaenol o ran Rheoliadau Adeiladu Dylunio a Rheoli Cynllunio a Rheoli Adeiladu (2015).  Gall trefnwyr ddefnyddio eu gwaith papur eu hunain os dymunant ond dylent ymdrin â phob pennawd isod.

Canllawiau ar bob digwyddiad