Dŵr Gwastraff

Cyhoeddwyd 14th Ebr, 2020

Mae dau danc carthbwll x 3,500 Galwyn ar ochr ddeheuol Cae Cooper (gweler  ycynllun safle) ar gyfer storio dŵr budr/llwyd.  Gellir sicrhau bod y rhain ar gael i’w defnyddio drwy drefniant.  Rhaid i drefnydd y digwyddiad ariannu a threfnu bod y dŵr yn cael ei bwmpio allan yn llawn ar ddiwedd y cyfnod llogi.

Fel arall, rhaid i hurwyr drefnu i storio a thynnu dŵr llwyd/budr o’r safle.

  • Dylid marcio’r lleoliad arfaethedig ar gyfer tanciau ar eich cynllun safle a chytuno arno ymlaen llaw.
  • NI DDYLID gosod tanciau o dan neu ger y canopi o goed.
  • Rhaid i gyflenwyr ddarparu yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, asesiad risg ac ati i drefnydd y digwyddiad.
  • Rhaid cynnwys amseroedd gollwng a chasglu, a gwasanaethu yn eich Amserlen Gynhyrchu a Cherbydau.
Canllawiau ar bob digwyddiad