Archaeoleg

Cyhoeddwyd 3rd Chw, 2020

Mae rhai o safleoedd y digwyddiadau mewn ardaloedd archeolegol sensitif e.e. yn rhan ddeheuol Parc Bute.

Dylech ddyfynnu lleoliad unrhyw bolion baneri a goleuadau eich gŵyl ac ati ar eich Cynllun Safle i’w cytuno o flaen llaw.

Holwch Reolwr Digwyddiadau’r Parc os ydych yn cynnig gwneud unrhyw waith cloddio yn ymwneud â’ch digwyddiad. Rhaid i Reolwr Digwyddiadau’r Parc roi caniatâd o flaen llaw ar gyfer cloddio  (ni fydd yn briodol gofyn i Oruchwyliwr y Safle am hyn) ac efallai y bydd angen briff gwylio archeolegol. Gellir trefnu hyn cyn belled â bod digon o rybudd o flaen llaw.

All event guidance