Anifeiliaid

Cyhoeddwyd 7th Gor, 2021

Os cynigir bod eich digwyddiad yn cynnwys anifeiliaid, bydd angen i chi ystyried materion penodol sy’n ymwneud â lles anifeiliaid a diogelu iechyd y cyhoedd.  

Dylid cynnwys manylion unrhyw atyniadau anifeiliaid anwes/trin anifeiliaid yn eich asesiad risg digwyddiad.  Rhaid darparu cyfleusterau golchi dwylo addas.

Sicrhewch fod unrhyw berchnogion/pobl trin anifeiliaid yn cydymffurfio â gofynion Deddf Lles Anifeiliaid 2006. Yr e-bost cyffredinol ar gyfer ymholiadau clefydau trosglwyddadwy yw surveillance.requests@wales.nhs.uk

Ni chaniateir i stondinau roi anifeiliaid anwes (pysgod aur ac ati) i’w gwerthu na’u rhoi’n wobr.

Cyswllt Panel Cyswllt Digwyddiadau
Gweler Safonau Masnach

Canllawiau ar bob digwyddiad