Codau Post Mynediad

Cyhoeddwyd 4th Chw, 2020
Rhaid i yrwyr:
– Gydymffurfio â’r terfynau cyflymder 5mya
– Cynnau eu goleuadau perygl
– Cadw at y ffyrdd dynodedig
– Peidio gyrru ar leiniau/ymylon glaswellt
– Peidio â thorri corneli
Mynediad Bolardiau:
– NI DDYLAI gyrwyr ddilyn y cerbyd o’u blaenau
– Bydd y bolard yn codi’n gyflym ar ôl i un cerbyd fynd trwy’r
system
– Ni chaniateir dilyn wrth gynffon y cerbyd y tu blaen


Gadael:
– Arhoswch am olau gwyrdd
– Troi i’r chwith yn unig i adael y parcCyfeiriad cofrestredig: Parc Bute, Canolfan Ymwelwyr, 35 Heol y Gogledd, Caerdydd, CF10 3DX (02920 872730)

Pont Mynediad i Gerbydau – CF10 3DU – Parc Bute (Mynediad oddi ar Heol y Gogledd (yr A470) / Heol Corbett)

  • Cae Cooper, Parc Bute
  • Mynediad i Gastell Caerdydd drwy Gae Cooper, Parc Bute
  • Lawnt y Berllan, Parc Bute
  • Caeau Chwaraeon y Gored Ddu, Parc Bute
  • Gerddi Sophia – CF11 9HW. Mynediad drwy Clos Sophia – CF11 9HW. Oddi ar Heol y Gadeirlan (A4119)
Canllawiau ar bob digwyddiad