Ras Cynhesu Gaeaf 2nd Chwefror , 2020

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Gallwch nawr gadw eich lle ar ein Rasys Cynhesu Gaeaf 5k a 10k 2020 yng Nghaerdydd!

Dyma gyfle i wisgo’r sgidiau rhedeg, cael eich cymell, canolbwyntio ar ymarfer yn ystod y gaeaf a rhedeg yn y ras hon gyda ni. Bydd llawer o fuddion gwych i bob un fydd yn rhedeg, gan gynnwys amseru’r ras gyfan gyda sglodyn, medal arbennig iawn, losin, diodydd, anrhegion hyfryd a llawer o hwyl a sbri, gan gynnwys gwenau, cwtshis a chyfarchion ar hyd y ffordd. Felly ewch amdani! Cadwch eich lle heddiw!

Mae Rasys Cynhesu Gaeaf yn falch o noddi Shelter a Shelter Cymru. Y nod yw helpu i godi ymwybyddiaeth ac arian drostynt. Bydd eich cefnogaeth i Shelter Cymru yn ein galluogi i helpu rhagor o bobl yng Nghymru i ddod o hyd i gartref a’i gadw. Diolch!


Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

   2nd Chwefror , 2020 - 2nd Chwefror , 2020

   10:00 am - 1:00 pm

Lleoliad

Cae Cooper
what3words: small.slang.crass Cyfarwyddiadau parc Bute