TAFWYL 15th Gorffennaf , 2023

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Bydd Tafwyl 2024 yn digwydd yn Parc Bute a adnabyddir fel calon werdd y ddinas, sydd wedi ei leoli y tu ôl i Gastell Caerdydd, a thaith gerdded fer o brif strydoedd a chanolfan ddinesig y ddinas.

Mae Tafwyl yn ddathliad blynyddol o’r gorau o gerddoriaeth, diwylliant a chelfyddydau Cymraeg yng nghalon Caerdydd. Mae’n ddathliad o’r iaith, ac yn gyfle i drigolion y ddinas i fwynhau gwledd o adloniant, bwyd stryd a stondinau marchnad o bob math! Gyda tair llwyfan yn gartref i artistiaid a cherddoriaeth o bob math, pabell Llais yn gartref i drafodaethau a sgyrsiau ar amrywiaeth o bynciau, ardal chwaraeon a phentre plant, bydd rhywbeth i’r teulu cyfan. Mae’n ddigwyddiad am ddim, sy’n agored i bawb a hynny heb angen am docyn felly dewch i ymuno yn yr hwyl a mwynhau popeth sydd gan Tafwyl i’w gynnig!

MYNEDIAD AM DDIM

www.tafwyl.cymru

Dyddiad: 13+14 Gorffennaf 2024


Ewch i wefan y digwyddiad

Manylion

15th Gorffennaf , 2023 - 16th Gorffennaf , 2023 11:00 am - 10:00 pm

Lleoliad

Cae Cooper

what3words: small.slang.crass
Cyfarwyddiadau parc Bute