TAFWYL 2020 19th Mehefin, 2020

Bydd Tafwyl 2020 yn digwydd am y tro cyntaf ym Mharc Bute a adnabyddir fel calon werdd y ddinas, sydd wedi ei leoli y tu ôl i Gastell Caerdydd, a thaith gerdded fer o brif strydoedd a chanolfan ddinesig y ddinas.

Mae Tafwyl yn denu bron i 40,000 o bobl yn flynyddol i ganol y ddinas gan gynnig cyfle yn rhad ac am ddim i flasu diwylliant Cymru trwy ystod eang o berfformiadau cerddorol o’r safon uchaf, llenyddiaeth, drama, comedi, celf a chwaraeon. Mae’n ddigwyddiad cyfeillgar a chynhwysol – i deuluoedd, dysgwyr Cymraeg a phobl sy’n profi iaith a diwylliant Cymraeg am y tro cyntaf. Bydd cyfle i flasu bwyd stryd ar ei orau, i brynu crefftau o’r safon uchaf ac i godi llwnc destun dros benwythnos hirddydd haf.

Dyddiad: 19-21 Mehefin 2020

Agor: Nos Wener 17:30-22:00; Dydd Sadwrn 20 a Dydd Sul 21 11:00 – 22:00

Pris mynediad: am ddim


Ewch i wefan y digwyddiad

Manylion

   19th Mehefin, 2020 - 21st Mehefin, 2020

   11:00 am - 10:00 pm

Lleoliad

Cae Cooper
what3words: small.slang.crass Cyfarwyddiadau parc Bute