Stroke Association Resolution Run 8th Mawrth, 2020

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Ras 5k wych!

Rydyn ni’n gwybod bod llawer o bobl eisiau cadw’n heini, bwyta’n iach neu roi cynnig ar ddiddordeb newydd tua’r adeg hon o’r flwyddyn. Mae’r Ras Adduned yn nod berffaith i’w gosod i’ch helpu i gadw at yr adduned honno. P’un ai a ydych yn penderfynu rhedeg, loncian neu gerdded ar hyd y llwybr byddwn ni’n eich cefnogi bob cam o’r daith. We’ll send you some helpful tips and advice to make sure you stay on track and cross that finish line.

Byddwn yn anfon awgrymiadau a chyngor defnyddiol i chi, er mwyn sicrhau eich bod yn dal ati ac yn croesi’r llinell derfyn.

Yn ogystal â rhedeg mewn digwyddiad gwych, bydd yr arian a godir gennych yn helpu pobl sydd wedi goroesi strôc ledled y DU. Yn y Gymdeithas Strôc rydym yn gweithio i atal strociau, helpu pawb y mae strôc wedi effeithio ar eu bywydau, ariannu gwaith ymchwil ac ymgyrchu dros hawliau pobl o bob oedran sydd wedi goroesi strôc.

Cofrestrwch i gael mwy o wybodaeth.


Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

8th Mawrth, 2020 - 8th Medi , 2019 10:00 am - 2:00 pm

Lleoliad

Lawnt y Berllan

what3words: inspector.putty.copy

what3words:
Cyfarwyddiadau parc Bute