Sesiynau Adrodd Straeon yr Haf   29th Gorffennaf , 2022

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Straeon Rhyfedd am Greaduriaid Cyfarwydd

· Hoffech chi glywed am yr Arglwyddes Dylluan a gafodd ei gwneud o flodau?

· Neu’r Wenynen Frenhines a dorrodd y swyn hudol neu’r Merched Elyrch? 

· Neu’r Bachgen Draenog?

· Neu Frenin y Tyrchod Daear?

Sesiwn 1 awr – adrodd straeon 30 munud ac yna gweithgareddau natur o amgylch y parc.

Mae angen cadw lle ar gyfer y rhain. 

Tocynnau £4/plentyn.

Mae’n rhaid i bob plentyn ddod ag oedolyn.

Cwrdd o flaen y Ganolfan Ymwelwyr.

Caiff straeon eu darllen mewn cymysgedd o Gymraeg a Saesneg ym mhob sesiwn.


Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

   29th Gorffennaf , 2022 - 9th Awst , 2022

   10:00 am - 4:00 pm

Lleoliad

Cae Cooper
what3words: small.slang.crass Cyfarwyddiadau parc Bute