Ras y Pabi Caerdydd 30th Hydref , 2022

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Yn cefnogi cyn-filwyr i wella. Daliwch ati!

Dewiswch redeg, loncian neu gerdded y llwybr – mae’r digwyddiad yn agored i bob oedran a gallu.

Drwy gymryd rhan a chodi arian byddwch yn helpu cyn-filwyr o gymuned y Lluoedd Arfog i gael y sgiliau a’r hyder yn eu hunain i weddnewid eu bywydau wrth iddynt wella o broblemau corfforol a meddyliol.

Ni ddylai neb fod ar ei ben ei hunan wrth geisio gwella.Ond gyda’n gilydd gallwn ni ddal ati!


Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

30th Hydref , 2022 - 30th Hydref , 2022 9:00 am - 1:00 pm

Lleoliad

Cae Cooper

what3words: small.slang.crass

what3words:
Cyfarwyddiadau parc Bute