Ras y Pabi Caerdydd 23rd Hydref , 2021

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Yn cefnogi cyn-filwyr i wella. Daliwch ati!

Dewiswch redeg, loncian neu gerdded y llwybr – mae’r digwyddiad yn agored i bob oedran a gallu.

Drwy gymryd rhan a chodi arian byddwch yn helpu cyn-filwyr o gymuned y Lluoedd Arfog i gael y sgiliau a’r hyder yn eu hunain i weddnewid eu bywydau wrth iddynt wella o broblemau corfforol a meddyliol.

Ni ddylai neb fod ar ei ben ei hunan wrth geisio gwella.Ond gyda’n gilydd gallwn ni ddal ati!


Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

   23rd Hydref , 2021 - 23rd Hydref , 2021

   9:00 am - 1:00 pm

Lleoliad

Cae Cooper
what3words: small.slang.crass Cyfarwyddiadau parc Bute