Walk for Parkinson’s 25th Medi , 2021

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Mae cerdded er budd Clefyd Parkinson’s yn ôl!

Ewch allan i’r awyr agored, cysylltwch â chymuned Parkinson a gwnewch wahaniaeth. Eleni, mae angen ein gilydd yn fwy nag erioed. 

Pan fyddwch yn Cerdded am Glefyd Parkinson, byddwch yn codi arian hanfodol i helpu i drawsnewid gwasanaethau gwybodaeth a chymorth i bobl sydd â Parkinson’s.

A bydd Cronfa Cyswllt Frank ac Evelyn Brake yn cyfateb i bob punt a godwch, gan ddyblu’r effaith!  Codwch £50 o’ch taith gerdded a bydd £100 yn mynd i helpu i sicrhau nad oes unrhyw un ar ei golled o ran y wybodaeth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt.

Dewiswch gerdded un neu chwe milltir.  Mae’r ddau lwybr yn hygyrch ac yn wastad gyda llwybrau o ansawdd da. 

Cofrestrwch heddiw!


Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

   25th Medi , 2021 - 25th Medi , 2021

   9:00 am - 4:00 pm

Lleoliad

Cae Cooper
what3words: small.slang.crass Cyfarwyddiadau parc Bute