Walk for Parkinson’s 8th Hydref , 2023

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Mae cerdded er budd Clefyd Parkinson’s yn ôl!

Ewch allan i’r awyr agored, cysylltwch â’r gymuned Parkinson a gwnewch wahaniaeth. Eleni, rydym angen ein gilydd yn fwy nag erioed. 

Mae Cerdded i Parkinson’s yn codi arian ar gyfer ymchwil i driniaethau newydd a gwellhad. Ymunwch â Cherdded Caerdydd i fod yn egnïol, cwrdd â phobl ac i ariannu ymchwil sy’n newid bywydau.

Mae gan bob un ohonom resymau gwahanol dros gerdded. Ond os ydyn ni’n cerdded gyda’n gilydd, fe allwn ni wneud gwahaniaeth i fywydau pobl sydd â chlefyd Parkinson. Gallwn ni wneud datblygiadau arloesol. Gallwn ddod o hyd i wellhad.

Dewiswch gerdded dwy neu chwe milltir.  Mae’r llwybr dwy filltir o hyd yn hygyrch ac yn wastad gyda llwybrau o ansawdd da, nid yw’r llwybr 6 milltir yn hygyrch i’r rhai mewn cadeiriau olwyn neu sy’n ddefnyddio cadeiriau gwthio.

Cofrestrwch heddiw


Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

8th Hydref , 2023 - 8th Hydref , 2023 9:00 am - 4:00 pm

Lleoliad

Cae Cooper

what3words: small.slang.crass

what3words:
Cyfarwyddiadau parc Bute