Ovarian Cancer Walk|Run 22nd May, 2022

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Mae Taith Gerdded/Ras Canser yr Ofari’n ôl eto yn 2022 a’r tro hwn mae yng Nghaeryddd.

Cerddwch neu rhedwch 5k neu 10k ym Mharc Bute i godi arian.

Byddwch yn derbyn crys-t, medal a thystysgrif.


Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

   22nd May, 2022 - 22nd May, 2022

   11:00 am - 4:00 pm

Lleoliad

Lawnt y Berllan
what3words: inspector.putty.copy Cyfarwyddiadau parc Bute