Ovarian Cancer Walk|Run 11th Mehefin, 2023

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Mae Taith Gerdded/Ras Canser yr Ofari’n ôl eto yn 2023 yng Nghaeryddd.

Cerddwch neu rhedwch 5k neu 10k ym Mharc Bute i godi arian.

Byddwch yn derbyn crys-t, medal a thystysgrif.

Mae cofrestru yn dechrau am 10am a mae’r rhas yn dechrau am 11am.


Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

11th Mehefin, 2023 - 11th Mehefin, 2023 10:00 am - 1:30 pm

Lleoliad

Lawnt y Berllan

what3words: inspector.putty.copy

what3words:
Cyfarwyddiadau parc Bute