Taith Gerdded SY Caerdydd  23rd Medi , 2023

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Ymunwch â’r Gymdeithas Sglerosis Ymledol wrth gerdded, rholio neu fynd am dro hamddenol o amgylch Caerdydd ar gyfer ymchwil Sglerosis Ymledol fydd yn newid bywydau

Gyda llwybrau 1, 5 neu 10km i ddewis o’u plith, mae rhywbeth at ddant pawb yn Nhaith Gerdded SY Caerdydd. Gan ddechrau a gorffen ym Mharc Bute, mae’r llwybrau’n heibio rhai o dirnodau eiconig Caerdydd megis Castell Caerdydd, Stadiwm Principality a Bae Caerdydd.

Pa bynnag lwybr fyddwch chi’n ei ddewis, byddwch yn helpu i newid bywydau pobl y mae Sglerosis Ymledol yn effeithio arnynt – nawr ac yn y dyfodol. Cofrestrwch eich hun neu eich tîm a dechreuwch godi arian heddiw!

9am: Cofrestru’n agor

10am: Dechrau’r daith


Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

23rd Medi , 2023 - 23rd Medi , 2023 9:00 am - 4:00 pm

Lleoliad

Lawnt y Berllan

what3words: inspector.putty.copy

what3words:
Cyfarwyddiadau parc Bute