Gwylio Gwyfynod 2022 2nd Gorffennaf , 2022

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Dysgwch fwy am drapio ac arolygu gwyfynod

– Agor y trapiau

– Adnabod a chofnodi’r gwyfynod a ddaliwyd

– Celf a chrefft ar thema gwyfynod

  • Seswn am ddim addas i deuluoedd
  • Galwch heibio 9.30 i 12.00
  • Addas i blant 5+ oed
  • Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn

www.butterfly-conservation.org/in-your-area/south-wales-branch  Cwrdd a Ganolfan Ymwelwyr Parc Bute, Caerdydd. CF10 3DX


Manylion

   2nd Gorffennaf , 2022 - 2nd Gorffennaf , 2022

   9:30 am - 12:00 pm

Lleoliad

Y ganolfan ymwelwyr
what3words: racing.wants.having Cyfarwyddiadau parc Bute