Biofilts Perllan Gymunedol 31st May, 2023

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Bioflits Perllan Gymunedol Parc Bute

 Ymunwch ag arbenigwyr natur a phobl o’r un anian i ddarganfod, adnabod a chofnodi’r gwahanol rywogaethau o blanhigion, adar, pryfed ac anifeiliaid sydd wedi ymgartrefu ym Mharc Bute.  Cyfle gwych i helpu i gyfri’r rhywogaethau a dysgu am bwy sy’n byw yn y parc.

Ymunwch â’r tîm ar Mercher 31 Mai

Bydd yr offer i gyd yno ar eich cyfer.

Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn.

Cwrdd yng Nghnolfan Ymwelwyr Parc Bute, 2pm.

Bydd y sesiwn yn digwydd yn yr awyr agored.


Manylion

31st May, 2023 - 31st May, 2023 2:00 pm - 4:00 pm

Lleoliad

Y ganolfan ymwelwyr

what3words: racing.wants.having

what3words:
Cyfarwyddiadau parc Bute