Diwrnod Agored y Gwanwyn Parc Bute – Ebrill 16 & 17 16th Ebrill, 2022

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Ymunwch â ni ar gyfer ystod o ddigwyddiadau am ddim a gynhelir yn ac o amgylch Canolfan Ymwelwyr Parc bute, y Blanhigfa a’r Siop Planhigion.

Sgyrsiau, teithiau ac arddangosfeydd gan staff Parc Bute a gwesteion arbennig. 

Bydd Ffeiriau Planhigion Caerdydd a thyfwyr lleol yn gwerthu ystod o blanhigion prin ac anarferol yn Siop Blanhigion Parc Bute. 

Panel ar ffurf trafodaeth “Question Time i Arddwyr” style discussion panel.

Galwch heibio drwy’r dydd ar gyfer gweithgareddau gardd bywyd gwyllt i blant.

Archebwch docynnau am ddim ar gyfer sgyrsiau a theithiau

Dydd Sadwrn Ebrill 16

10.00 – 4.00 – Ffeiriau Planhigion Caerdydd a thyfwyr lleol

10.00 – National Park City – tocynnau

11.00 – Taith o’r Blanhigfa – tocynnau

11.30 Ardd Gymunedol Glan-yr-afon – tocynnau

12.30 – Taith o’r Blanhigfa – tocynnau

1.30 – Question Time i Arddwyr – tocynnau

2.00 – Taith dywys o gwmpas Parc Bute – tocynnau

2.30 – Taith o’r Blanhigfa – tocynnau

Sesiynau am ddim gan Louby Lou Storytelling am 10am, 12pm a 2pm. Yn dechrau wrth ymyl Gazebo Parc Bute.

Gweithgareddau crefft i blant drwy gydol y dydd.

Dydd Sul Ebrill 17

10.00 – 4.00 – Ffeiriau Planhigion Caerdydd a thyfwyr lleol

Teithiau o’r blanhigfa am 11.00, 12.30, 2.30
Dim angen archebu.
Cyfarfod wrth ymyl Gazebo Parc Bute


Manylion

   16th Ebrill, 2022 - 17th Ebrill, 2022

   10:00 am - 4:00 pm

Lleoliad

Y Ganolfan Addysg
what3words: racing.wants.having Cyfarwyddiadau parc Bute