Cancer Research UK Race for Life 18th Medi , 2021

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Mae Ras am Oes Cancer Research UK, sydd wedi bod mewn partneriaeth â Tesco ers 20 mlynedd, yn gyfres ysbrydoledig o ddigwyddiadau 3K, 5K, 10K, Pretty Muddy a Pretty Muddy Kids sy’n codi miliynau o bunnoedd bob blwyddyn er mwyn helpu i drechu canser drwy ariannu ymchwil hanfodol.

Mae’r arian a godir yn cyllido ymchwil o’r radd flaenaf er mwyn helpu i drechu 200 math o ganser – gan gynnwys canser y coluddyn, canser y prostad, canser yr ysgyfaint, canser y ceilliau, canser yr ymennydd, canserau plant a lewcemia.


Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

   18th Medi , 2021 - 19th Medi , 2021

   10:00 am - 4:00 pm

Lleoliad

Cae Cooper
what3words: small.slang.crass Cyfarwyddiadau parc Bute