Bioflits Perllan Gymunedol 2nd Gorffennaf , 2022

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

Ymunwch ag arbenigwyr natur a phobl o’r un anian i ddarganfod, adnabod a chofnodi’r gwahanol rywogaethau o blanhigion, adar, pryfed ac anifeiliaid sydd wedi ymgartrefu ym Mharc Bute.  Cyfle gwych i helpu i gyfri’r rhywogaethau a dysgu am bwy sy’n byw yn y parc.

Wythnos Natur Cymru 2022Wales Biodiversity Partnership – Wales Nature Week (biodiversitywales.org.uk)

Digwyddiad am ddim, croeso i bawb

Bydd offer hela trychfilod ar gael ond dewch â’ch offer eich hun os oes gennych rywbeth addas.


Manylion

2nd Gorffennaf , 2022 - 2nd Gorffennaf , 2022 2:00 pm - 4:00 pm

Lleoliad

Caeau Chwaraeon y Gored Ddu

what3words: output.gums.fresh

what3words:
Cyfarwyddiadau parc Bute