Bigmoose Ras Hwyl  14th Ebrill, 2024

Gan fod y sefyllfa o ran COVID19 yn newid yn gyflym a fyddech gystal â chadarnhau’r manylion am ddigwyddiadau penodol ar wefannau’r trefnwyr.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol am docynnau a rhagor o wybodaeth.

5k, 10k, hanner marathon, marathon llawn, marathon eithafol… chi sydd i benderfynu. Bydd hon yn ras hwyl gylchol, hollgynhwysol a fydd yn amrywio o 5k yr holl ffordd i farathon eithafol. Rydym eisiau i bawb gymryd rhan.  P’un a ydych chi’n gwneud Couch to 5k, yn rhedeg fel tîm, yn rhedeg gyda’ch plant neu os ydych chi am gyflawni’r pellteroedd hirach – mae eich ymdrechion chi i gyd yn anhygoel.  Bydd ’na awyrgylch Bigmoose bendigedig a byddin o bobl mewn oren yn cefnogi. Dewch i ymuno â ni am ddiwrnod o hwyl ym Mharc Bute ar 14 Ebrill 2024. 
Crys smotiog Bigmoose wedi’i gynnwys ym mhris eich cais. Bydd angen i blant 18 oed neu iau fod yng nghwmni oedolyn.


Manylion

14th Ebrill, 2024 - 14th Ebrill, 2024 8:00 am

Lleoliad

Cae Cooper

what3words: small.slang.crass
Cyfarwyddiadau parc Bute