Iechyd a Diogelwch

Cyhoeddwyd 14th Ebr, 2020

Mae gwybodaeth fanwl am iechyd a diogelwch digwyddiadau ar gael yn y Canllaw Porffor, a ysgrifennwyd gan Fforwm y Diwydiant Digwyddiadau.

Mae’r Canllaw Porffor yn cynnwys llawer o wybodaeth efallai nad yw’n berthnasol ar gyfer digwyddiadau llai. Os ydych yn cynllunio digwyddiad bach neu ganolig, mae gwybodaeth iechyd a diogelwch ar gael gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Canllawiau ar bob digwyddiad