Covid 19

Cyhoeddwyd 11th Awst , 2021

Edrychwch ar wefan a dogfennau Llywodraeth Cymru i gael cymorth a chyfarwyddyd mewn perthynas â Covid 19 a’ch digwyddiad chi:

Lefel rhybudd 0: canllawiau i gyflogwyr, busnesau a sefydliadau

Digwyddiadau peilot: adroddiad ar y canfyddiadau

Argymhellion ymddygiadol penodol ar gyfer ‘digwyddiadau torfol’

Mae’r rheoliadau diweddaraf sydd “mewn grym” ar gael ymaCyfeiriwch hefyd at y canllawiau penodol diweddaraf gan Lywodraeth Cymru ar greu digwyddiadau sy’n rhoi ystyriaeth i Covid.

Canllawiau ar bob digwyddiad