Llwybr Peillwyr 6

Trifia

[bodymovin anim_id="6296" autoplay_viewport="true" align="left"]

Mae gan löynnod byw dair prif ran i'r corff. Dewiswch tair rhan gywir y corff.

[bodymovin anim_id="6297" autoplay_viewport="true" align="left"]

Rwyt ti’n gywir.
Da iawn!

[bodymovin anim_id="6298" autoplay_viewport="true" align="left"]

Hmmm…dyw hwnna ddim yn gywir.

Mae glöyn byw yn bry sydd yn dechrau bywyd fel lindysyn.

Mae corff pryfed wedi’i rannu’n dair rhan: y pen, y thoracs a’r bol neu’r abdomen.

Mae’r pen wedi arbenigo ar gyfer mewnbwn synhwyraidd a bwyta bwyd; mae’r thoracs, sef y pwynt angori ar gyfer y coesau a’r adenydd (os oes rhai ganddynt), wedi arbenigo ar gyfer symudedd; ac mae’r bol wedi arbenigo ar dreulio bwyd, anadlu, ymgarthu ac atgynhyrchu.

Mae mwy na 10,000 o rywogaethau o löynnod byw ledled y byd. Maent fel arfer yn bwyta planhigion.

Mae pedwar cam i’w bywyd: wy, larfa (lindys), piwpa ac oedolyn. Y cam piwpa yw pan fydd glöynnod yn adeiladu crysalis o’i amgylch ei hun ac yn mynd drwy fetamorffosis o fod yn larfa i fod yn oedolyn.

Lleoliad y Llwybr

what3words: castle.aspect.begin