Llwybr Coed yr Hydref – 1

Trifia

Pa un o'r rhain nad yw’n lliw dail rydych chi'n aml yn dod o hyd iddo ym myd natur?

Rwyt ti’n gywir.
Da iawn!

Hmmm…dyw hwnna ddim yn gywir.

Ffaith

Wrth i ddyddiau byrrach a thywydd oerach gyrraedd yn yr hydref, mae dail yn colli eu lliw gwyrdd. Daw lliw gwyrdd dail o gemegau sy’n cynhyrchu egni o’r enw cloroffyl.

Mae hyn yn dadelfennu wrth i goed collddail fynd ynghwsg dros y gaeaf.

Wrth i’r dail ddadelfennu, gellir gweld cemegau â lliwiau eraill.

Lleoliad y Llwybr

what3words: galaxy.fancy.served