Llwybr Gaeaf – 7

Trifia

Sawl rhywogaeth o gorrynod neu bryfed cop sydd yn y Deyrnas Gyfunol?

Rwyt ti’n gywir.
Da iawn!

Hmmm…dyw hwnna ddim yn gywir.

Gweithgaredd

Pan fyddwch yn cyrraedd adref chwiliwch am we pry cop yn eich gardd eich hun.

Mae’r bore’n amser da gan y byddant wedi eu gorchuddio mewn gwlith. Ymhle cawsoch chi hyd iddynt? 

Pa siapiau a meintiau gwahanol wnaethoch chi eu gweld?

Sawl math gwahanol o gorryn a lwyddoch chi i’w gweld? 

Spider’s web closeup with drops of dew at dawn. Wet grass before sun raise. Spider web with droplets of water. House of spider

Lleoliad y Llwybr

what3words: gold.rider.return