Llwybr Gaeaf – 4

Trifia

Pa rai o'r enwau hyn nad ydynt yn ffwng?

Rwyt ti’n gywir.
Da iawn!

Hmmm…dyw hwnna ddim yn gywir.

Gweithgaredd

Gan ddefnyddio’r lluniau o ffwng rydych chi’n eu cymryd yn y parc heddiw, gwnewch rywfaint o ymchwil pan fyddwch chi’n ôl gartref a cheisio adnabod pa ffyngau a welsoch.

Tynnwch luniau o’r ochr isaf hefyd, weithiau er mwyn gallu ei adnabod yn gywir mae angen i chi weld y tagellau.

Dolenni defnyddiol: 

Discover Wildlife

Wildlife Trust

Llen Natur

Lleoliad y Llwybr

what3words: slap.hurray.epic