Llwybr Haf 8

Trifia

Beth yw hoff fwyd dyfrgwn?

Rwyt ti’n gywir.
Da iawn!

Hmmm…dyw hwnna ddim yn gywir.

Gall dyfrgwn deithio dros ardaloedd eang. Mae’n hysbys bod rhai yn defnyddio 20 cilomedr neu fwy o gynefin afon. 

Mae dyfrgwn yn gosod ysgarthion (a elwir yn faw dyfrgi, gydag arogl mysglyd melys nodweddiadol) mewn mannau amlwg o amgylch eu tiriogaeth.

Mae’r rhain yn nodi hyd a lled tiriogaeth glan afon y dyfrgi, i amddiffyn y diriogaeth ond hefyd i helpu cymdogion i gadw mewn cysylltiad cymdeithasol â’i gilydd.

Mae dyfrgwn yn gigfwytawyr gyda deiet amrywiol. Er eu bod yn gwledda’n bennaf ar bysgod ac infertebratau, mae rhai rhywogaethau’n bwyta cnofilod a brogaod hefyd.

Lleoliad y Llwybr

what3words: layers.metals.nobody