Llwybr Coed yr Hydref – 7

Trifia

Dail Acer yw’r rhain. Mae amrywiad arall ar y goeden hon yn cynhyrchu nodd (sudd) yr ydym yn ei fwynhau ar grempogau. Beth yw ei enw?

Rwyt ti’n gywir.
Da iawn!

Hmmm…dyw hwnna ddim yn gywir.

Ffaith

Ffordd dda o adnabod coed yw edrych ar siâp y ddeilen. Un peth i sylwi arno yw a oes gan y ddeilen labedau.

Mae llabedau’n gallu cael eu trefnu ar y ddwy ochr i echel ganolog fel pluen (â llabedau palfaidd) neu fod â llabedau sy’n ymledu o bwynt canolog, fel bysedd o law (â llabedau palfaidd).

Lleoliad y Llwybr

what3words: gold.rider.return