Llwybr Coed yr Hydref – 3

Trifia

[bodymovin anim_id="6296" autoplay_viewport="true" align="left"]

Mae celyn yn gysylltiedig â pha wyliau?

[bodymovin anim_id="6297" autoplay_viewport="true" align="left"]

Rwyt ti’n gywir.
Da iawn!

[bodymovin anim_id="6298" autoplay_viewport="true" align="left"]

Hmmm…dyw hwnna ddim yn gywir.

Gweithgaredd

Ewch â rhai dail sydd wedi cwympo adref gyda chi a gwnewch lun. Gallech wneud rhwbiadau dail (rhowch ddeilen rhwng 2 ddarn o bapur a rhwbio drosto gydag ymyl hir creon), neu efallai defnyddiwch sbwng i roi ychydig o baent arnynt a phwyso ar bapur i wneud printiau dail.

Lleoliad y Llwybr

what3words: teeth.times.blues