Llwybr Coed yr Hydref – 3

Trifia

Mae celyn yn gysylltiedig â pha wyliau?

Rwyt ti’n gywir.
Da iawn!

Hmmm…dyw hwnna ddim yn gywir.

Gweithgaredd

Ewch â rhai dail sydd wedi cwympo adref gyda chi a gwnewch lun. Gallech wneud rhwbiadau dail (rhowch ddeilen rhwng 2 ddarn o bapur a rhwbio drosto gydag ymyl hir creon), neu efallai defnyddiwch sbwng i roi ychydig o baent arnynt a phwyso ar bapur i wneud printiau dail.

Lleoliad y Llwybr

what3words: teeth.times.blues