Tymor Hau Hadau

Cyhoeddwyd 15th Ion, 2020

Pryd a ble y gallwch brynu ein planhigion

Mae’r brif siop blanhigion ar gau tan ddydd Sadwrn Mawrth 28ain. Fodd bynnag, mae detholiad bychan o lwyni a phlanhigion sarn y gaeaf ar gael bob dydd yn ystod oriau agor y Parc y tu allan i Gaffi’r Tŷ Haf, neu yn y Ganolfan Addysg (bob dydd 12pm – 3pm) drws nesaf i Gaffi’r Ardd Gudd. Mae blwch gonestrwydd ym mhob lleoliad felly dewch ag arian mân.

Ein gwaith yn y blanhigfa y mis hwn

Mae’r flwyddyn newydd yn golygu dechrau’r tymor hau hadau yn y blanhigfa, mae hyn yn dechrau gydag ychydig o dan 30,000 begonia a mynawd y bugail a fydd yn cael eu defnyddio mewn gwelyau blodau’r haf ac arddangosfeydd basged trwy’r ddinas. Byddwch hefyd yn gallu prynu hambyrddau o’r blodau hyn a basgedi crog wedi eu plannu yn y siop blanhigion.

Mae’r tîm hefyd yn rhan o’r gwaith o blannu’r cynwysyddion 3 haen sy’n mynd allan ar bont Treganna a Heol Casnewydd yn ddiweddarach yn y flwyddyn, ac maent yn trefnu’r safle yn barod ar gyfer cyfnod prysur y gwanwyn.

Ar y gweill

Rydyn ni eisoes yn cynllunio ar gyfer agor y Siop Blanhigion, yng nghanol mis Mawrth. Yn dilyn hynny ar 28 Mawrth byddwn yn cynnal Digwyddiad Diwrnod Agored y Gwanwyn Parc Bute, sy’n agored i’r cyhoedd yn gyffredinol ac am ddim. Bydd amrywiaeth o sgyrsiau, teithiau a dosbarthiadau yn y Blanhigfa a’r Ganolfan Addysg, ac rydym ni’n ymuno â Ffeiriau Planhigion Caerdydd ac yn croesawu tyfwyr lleol a fydd yn gwerthu amrywiaeth o blanhigion prin ac anarferol yn y siop polytwnel. Cadwch lygad ar bostiadau blog y dyfodol a cyfrifon Parc Bute ar y cyfryngau cymdeithasol am ragor o fanylion.

Y mis nesaf byddwn yn dweud wrthych am ddigwyddiadau gwerthu planhigion y byddwn yn eu cynnal oddi ar y safle mewn lleoliadau fel Insole Court.

Next month we will tell you about the pop-up plant sales we will be running off site in locations such as Insole Court.

Blwyddyn Newydd Dda
Chay a’r Tîm