Anrhegion ardderchog ar gyfer y Nadolig

Cyhoeddwyd 9th Rhag, 2019

Mae Siop Blanhigion Parc Bute wedi cau ar gyfer y gaeaf ond mae detholiad o blanhigion ar gael bob dydd yn y Ganolfan Addysg, drws nesaf i Gaffi’r Ardd Gudd.

Galwch heibio i weld y tîm ac i brynu planhigion a jariau mêl Gwenyn Parc Bute, dyna i chi anrheg Nadolig leol perffaith!

Siop ac Arwerthiannau Planhigion

Mae planhigion ar gael bob dydd yn y Ganolfan Addysg, bydd y Ganolfan ar agor o 12pm tan 3pm.

Gwerthu planhigion bob dydd ar droli: Os byddwch yn y parc, cadwch olwg am ein harddangosfa ger Caffi’r Tŷ Haf sy’n stocio detholiad bach o’r planhigion sydd gennyn ni yn y siop, os hoffech chi brynu rhywbeth, rhowch yr arian yn y blwch gonestrwydd!

Byddwch yn dod o hyd i’n tîm ar y Marchnadoedd Nadolig a Ffermwyr:

  • Stiwdio Kings Road ar 1 ac 22 Rhagfyr
  • Marchnad Ffermwyr Penarth ar 21 Rhagfyr

Planhigion y mis

Poinsettias £5.50

Mae’r Poinssetia yn blanhigyn tŷ lliwgar fydd yn dod â lliw’r Nadolig i’ch tŷ chi. Mae ei ddail yn goch disglair ar siâp seren y byddant yn cael eu cymysgu gyda blodau yn aml. Bractau yw’r ‘blodau’ hyn mewn gwirionedd, sydd wedi eu dylunio i ddenu pryfed i’r blodau bach yn y canol.

Mae mwyafrif y bobl yn meddwl am Poinssetia coch yn unig ond rydym yn tyfu rhai gwyn, pinc a brith hefyd – eleni rydym wedi tyfu bron 1,500 o’r planhigion lliwgar Nadoligaidd hynny, sydd ar gael i’w prynu yn y Ganolfan Addysg.

Mae’r planhigion hyn yn dod o Fecsico’n wreiddiol! Er mwyn eu cadw mewn cyflwr da drwy gydol y Nadolig a thu hwnt:

  • rhowch nhw yn bell o wynt ar dymheredd ystafell
  • rhowch nhw mewn lleoliad gyda digon o olau ond nid dan golau haul uniongyrchol
  • caniatewch iddynt sychu ychydig cyn eu dyfrio a’u cadw yn wlyb ond heb ormod o ddŵr.

Cyclamen dan do £3.00

Bydd y Cyclamen gwyn, coch, pinc a phorffor yn ychwanegu lliw at eich arddangosiad tymhorol.  Byddant yn ffafrio ystafell oerach, ac yn cyflwyno blodau lliwgar hyd at y gwanwyn. 

Hyacinth £3.00

Am bersawr adeg y Nadolig, mae’n werth cael hyacinth a rhowch gynnig ar liwiau megis pinc, glas a gwyn sydd hefyd yn ffafrio ystafell oerach, y cyntedd neu’r tŷ gwydr.

Cyn bo hir:

Er ei bod yn edrych fel bo’r haf yn bell i ffwrdd rydym eisoes yn paratoi at y flwyddyn nesaf.  Mae’r ceisiadau ar gyfer blodau gwely haf yn cael eu hanfon atom ni gan barciau ledled Caerdydd, a chaiff planhigion, compost a photiau eu harchebu i ddechrau eto’r flwyddyn nesaf.

Newyddion Arall:

Yr wythnos ddiwethaf gwnaethon groesawu 3 gwirfoddolwr newydd a dau fyfyriwr ar gynllun Erasmus o’r Eidal a Sweden.  Roedd y tîm yn help mawr i ni baratoi stoc ar gyfer yr arwerthiannau Nadolig, gan fynd allan i’r parciau yng Nghaerdydd a helpu i lanhau’r feithrinfa ar ôl blwyddyn hynod brysur. Dysgwch ragor am wirfoddoli yn y parc!

Nadolig Llawen Chay a’r Tîm