Taith Gerdded â Chŵn 29th Mawrth, 2020

Mae Taith Gerdded Cŵn Hosbis y Ddinas yn ôl!

Mae hon yn daith 5k trwy’r parc godidog.

Bydd cyfle i chi gynhesu eich cyhyrau am 10.45am a bydd y daith ei hun yn dechrau am 11am. Bydd yna adloniant, lluniaeth ac amrywiaeth o stondinau i chi eu mwynhau.

Bydd pawb yn cael potel o ddŵr a bag o anrhegion bach diolch i Burns Pet Food Nutrition.

Cynhelir y digwyddiad gan Wyburn a Wayne.

Y gost cofrestru yw £5 y pen (un person a hyd at 2 gi), neu, gallwch brynu Pecyn Llawn y Daith Cerdded gyda Chŵn am £15 sy’n cynnwys mynediad (un person, a hyd at 2 gi, Crys-t ‘Wag this Way’ a bandana i’r cŵn).


Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

   29th Mawrth, 2020 - 29th Mawrth, 2020

   10:45 am - 4:00 pm

Lleoliad

Cae Cooper
what3words: small.slang.crass Cyfarwyddiadau parc Bute