RHS Caerdydd 17th Ebrill, 2020

Mae Sioe Flodau RHS Caerdydd yn dechrau’r calendr garddwriaethol – ac mae’n ôl i nodi dechrau’r gwanwyn ar 17 – 19 Ebrill 2020.

Yn sioe flodau mawr cyntaf RHS y tymor, yn RHS Caerdydd bydd arddangosiadau a gerddi blodeuog godidog i roi llawer o syniadau tymhorol i chi ar gyfer eich ardal awyr agored, beth bynnag eich gofod neu gyllideb, ynghyd â digonedd o blanhigion i’w prynu.

Bydd gweithdai, stondinau masnach unigryw a llawer o weithgareddau i’r teulu hefyd.

Gall oedolion ddod â dau blentyn dan 16 oed, am ddim. Nid oes angen tocyn.


Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

   17th Ebrill, 2020 - 19th Ebrill, 2020

   10:00 am - 5:00 pm

Lleoliad

Cae Cooper
Cyfarwyddiadau parc Bute