Gorymdaith i Gyn-filwyr 21st Mawrth, 2020

Am y flwyddyn gyntaf ym mhrifddinas Cymru, mae 10 milltir o archwilio trefol yn eich disgwyl.

Gwisgwch eich esgidiau cerdded ac ymunwch â Thîm y Cyn-filwyr Dall ar antur newydd sbon.

Blind Veterans Logo
Blind Veterans Logo

Trwy gymryd rhan yn yr Orymdaith i Gyn-filwyr, byddwch yn helpu i ailadeiladu bywydau pobl sydd wedi colli eu golwg.

Dyma allwch chi ei ddisgwyl:

  • Taith gerdded ragorol gyda thywysydd gyda chymorth staff y Tîm Cyn-filwyr Dall.
  • Crys-t trendi yr elusen
  • Hyfforddiant gwerth chweil a chyngor ar sut i godi arian cyn y daith
  • Cyswllt uniongyrchol â’r tîm codi arian lleol
  • Mynediad at grŵp Facebook Tîm Cyn-filwyr Dall y DU
  • Cymorth a chyngor unrhyw bryd – mae Tîm y Cyn-filwyr Dall gyda chi pob cam o’r ffordd!

Ewch i wefan y digwyddiad Prynu tocynnau ar-lein

Manylion

   21st Mawrth, 2020 - 21st Mawrth, 2020

   9:00 am - 5:00 pm

Lleoliad

Lawnt y Berllan
what3words: inspector.putty.copy Cyfarwyddiadau parc Bute