Mêl ar Werth ym Mharc Bute

Cyhoeddwyd 29th Medi, 2020

Dyma bedwaredd flwyddyn Gwenyn Bute Park ac maen nhw wedi bod yn hynod o brysur eto!

Mae mêl Parc Bute yn ôl ar y fwydlen ac ar gael i’w brynu o’r Siop Blanhigion Parc Bute ar agor dydd Mercher a dydd Sadwrn 10:00-15:00 (yn dibynnu ar y tywydd).

Ar un adeg roedd gwenyn o gychod gwenyn ym Mharc Bute yn cynhyrchu mêl ar gyfer y teulu Bute a’u gwesteion crand yng Nghastell Caerdydd, ond mae mwy na 60 mlynedd wedi mynd heibio ers y cynhyrchwyd mêl yn y parc hwn yng nghanol y ddinas.

Diolch i roddion preifat gan ddau unigolyn sy’n dwlu ar Barc Bute ac sydd wedi helpu i baratoi’r cychod gwenyn, a diolch i wenynwyr lleol Nature’s Little Helpers a wnaeth fentora ein staff parc brwdfrydig , mae mêl Parc Bute yn ôl ar y fwydlen.