Ymwelwch â siop Blanhigion Parc Bute i weld arddangosfa lliwgar y gaeaf a’r gwanwyn hwn

Cyhoeddwyd 15th Tach, 2019

Er bod y gaeaf wir yn cau amdanon ni, rydyn ni’n cadw’n brysur yma yn y Blanhigfa drwy gydol mis Tachwedd!   Bydd y siop yn aros ar agor tan ddiwedd y mis a bydd ychydig o farchnadoedd ac arwerthiannau eraill cyn diwedd y flwyddyn.   

Siop ac Arwerthiannau Planhigion

Mae’r Siop Blanhigion ar agor o 10am tan 3pm bob dydd Mercher a dydd Sadwrn.

Yn y siop, prynwch fylbiau sy’n blodeuo yn y gwanwyn, planhigion lliwgar caled megis syclamen, prysg i’r ardd a chyfres o blanhigion y tŷ ar gyfer garddio dan do pan fydd yn rhy ddiflas i adael y tŷ!

Gwerthu planhigion bob dydd ar droli

Os byddwch yn y parc, cadwch olwg am ein harddangosfa ger Caffi’r Tŷ Haf sy’n stocio detholiad bach o’r planhigion sydd gennyn ni yn y siop, os hoffech chi brynu rhywbeth, rhowch yr arian yn y blwch gonestrwydd!

Marchnad Ffermwyr y Rhath ar ddydd Gwener 9 a dydd Sadwrn 16 Tachwedd.
Marchnad Ffermwyr Penarth ar ddydd Sadwrn 23 Tachwedd  

Ewch ati i blannu nawr i gael Lliw yn y Gaeaf a’r Gwanwyn

Dyma’r amser i adfywio eich basgedi crog, eich basgedi, eich tybiau a’ch blychau ffenestr.  Dewch i’n gweld ni i gael amrywiaeth o blanhigion i wneud basged aeafol Nadoligaidd.

Mae prysg bytholwyrdd a phinwydd yn ddelfrydol i’w defnyddio mewn tybiau a chynwysyddion.   Plannwch nhw ochr yn ochr â’r grug a grawn coch sgleiniog Gaultheria procumbens. Ychwanegwch fylbiau Narsisws ‘Tete a Tete’ i gael sbloets o liw newydd yn y gwanwyn.

We also sell hanging baskets made by our talented team for £22.50 and £30.00

Cofiwch, Tachwedd yw’r amser gorau i blannu bylbiau tiwlipau!

Rydym hefyd yn gwerthu basgedi crog a wnaed gan ein tîm talentog am £22.50 a £30.00

Mae Fiolâu yn costio £2 am becyn o 6 neu 3 phecyn am £5
Mae Fiolâu mor amlbwrpas ac yn hawddeu tyfu er mwyn cael lliw yn syth dros y misoedd sydd i ddod.  Maen nhw’n dod mewn ystod o liwiau ac yn creu arddangosfa wych trwy’r gwanwyn a’r haf. 

Syclamen patio caled £1.50 neu 4 am £5
Syclamen patio caled mewn gwyn, coch, pinc a phorffor gyda gwrthgyferbyniad dail arian brith i ddangos lliwiau llachar y blodau.

Cêl Arddurnol £2 neu 3 am £5
Mae dail y Cêl Addurnol yn gweithio fel gwrthgyferbyniad gwych i’r Fiolâu ac yn llawn haeddu ei le yn yr ardd gyda lliwiau’r dail gwyn, pinc a phorffor yn ymddangos yng nghanol y Cêl os bydd yn tyfu am allan.   Mae’n effeithiol iawn ar ddiwrnod rhewllyd yn sgleinio yn haul y gaeaf.

Bul Bylbiau sydd mewn stoc ar hyn o bryd:

 • Galanthus nivalis (Lili Wen Fach)
 • Muscari aucheri glas
 • Muscari aucheri gwyn
 • Allium Purple Sensation
 • Fritillaria imperialis aurora
 • Narsisws Jetfire
 • Cenhinen Pedr King Afred
 • Cenhinen Pedr Jack the Lad
 • Tiwlip Black Parrot
 • Tiwlip Apeldoorn
 • Tiwlip Negrita
 • Tiwlip Pink Impression
 • Tiwlip Golden Oxford

Yn dod yn fuan – Poinsettia

Gyda’r diwrnodau’n wirioneddol fyrrach na’r nosweithiau, mae ein cnwd Poinsettia wir yn dechrau datblygu lliw.  Eleni rydyn ni wedi tyfu ychydig o dan 1,500 o’r planhigion Nadoligaidd lliwgar hyn.  Rydyn ni’n tyfu cymysgedd o amrywiadau mewn lliwiau gwahanol.  Bydd y cyntaf ohonyn nhw yn barod ymhen ychydig o wythnosau. 


Byddwn ni’n dewis detholiad o amrywiadau sy’n datblygu lliw ar adegau gwahanol er mwyn sicrhau y bydd gennyn ni ddigonedd o blanhigion sy’n barod i’w gwerthu trwy gyfnod y Nadolig i gyd.  Edrychwch ar ein blog y mis nesaf oherwydd y Poinsettia fydd ein planhigyn y mis ar gyfer mis Rhagfyr.

Newyddion Arall:

Yn gyntaf hoffen ni longyfarch yn fawr i’n prentis Ginny a gafodd ei rhoi ar y rhestr fer ar gyfer gwobr prentisiaid a hyfforddeion awdurdod lleol y Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau Cyhoeddus (APSE) eleni.    Aeth Ginny i’r Gwobrau i Brentisiaid yn Nottingham a daeth yn ôl gyda gwobr – cyflawniad anhygoel!