CEIDWAD PARC BUTE

Cyhoeddwyd 12th Ion, 2021

Mae Parc Bute yn gyrchfan fawr i ymwelwyr ac yn barc poblogaidd yng nghanol y ddinas. Mae’r parc yn cael dros 2.5 miliwn o ymweliadau y flwyddyn ac mae’n cynnal calendr prysur o ddigwyddiadau a gweithgareddau cymunedol. Mae’r parc yn uchel ei barch ac mae ganddo Wobr Baner Werdd.  Rydym yn gwahodd ceisiadau ar gyfer y rôl Ceidwad Parc Bute yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Bute. Mae’r rôl hon yn rhan o Dîm Rheoli dynodedig y Parc.

Green Flag

Mae Ceidwad Parc Bute yn darparu gwasanaeth rheng flaen i ddefnyddwyr y parc i sicrhau bod eu hymweliad yn ddiogel ac yn bleserus.  Bydd gennych wybodaeth dda am fioamrywiaeth a bywyd gwyllt y DU i gefnogi eich rôl.  Byddwch yn arwain y gwaith o nodi cyfleoedd ar gyfer gwella cadwraeth a chynefinoedd a gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr a gwirfoddolwyr i wneud gwaith ymarferol.

Mae gweithio fel Ceidwad Parc Bute ymroddedig yn gyfle gwych i unigolyn talentog sy’n angerddol am natur a’r awyr agored.

Rhif y Swydd: ECO00089

Dyddiad Cau: 08/02/2021 (23:59)

Gradd: 04 (£19,698 – £21,748)