Garddio Gwych!

Cyhoeddwyd 28th Ebr, 2020

Roedd y fiolas hyfryd yma ar fin cael eu rhoi allan gyda’r gwastraff gwyrdd oherwydd argyfwng COVID-19, ond diolch i Chay Sanders ym Mhlanhigfeydd Parc Bute, maen nhw wedi cael eu rhoi i gymunedau ledled Caerdydd.

Gan gydweithio â Phlanhigfa Parc Bute, grwpiau tyfu cymunedol Green Squirrel, Growing Street Talk, Grow Cardiff ac Eartha casglwyd a dosbarthwyd 1,800 o fiolas i gymunedau, llochesi i’r digartref a chartrefi nyrsio ar ledled y ddinas.

Bu’r digwyddiad yn llwyddiant ysgubol a chafwyd ymateb anhygoel – yn Sblot gwelwyd ciw yn ymbellhau’n gymdeithasol ac yn hynod gyfeillgar ar hyd Railway Street, lle diflannodd pob blodyn mewn cwta chwarter awr! Beiciodd y tîm hefyd at 20 o aelwydydd sy’n hunanynysu i ddanfon planhigion a chafodd rhai eu rhoi ar gyfer potiau blodau cymunedol.

Dywedodd Becca o Green Squirrel: “Gwnaeth hyn bobl mooooooor hapus ac fe wnaeth wahaniaeth go iawn i les pobl – rydyn ni wedi cael tomen o negeseuon hyfryd.”

Dywedodd Chay Sanders, Park Bute: “Roedd hi’n hyfryd gweithio gyda Becca yn Green Squirrel i roi cyfle i drigolion ddod ag ychydig o liw i mewn i erddi pobl.  Ni’n gobeithio ‘neud mwy o waith gyda’n gilydd dros yr ychydig wythnosau nesa drwy dyfu a dosbarthu planhigion llysiau.  Rwy’n gobeithio bydd hyn yn ffordd o annog pobl sy’ heb dyfu llysiau o’r blaen i ‘neud ‘ny – mae garddio’n hawdd ac yn dod â gwên i’r wyneb.”