Dirwrnod o weithgareddau bywyd gwyllt am ddim ar gyfer plant a theuloedd, o saffaris dail a llwybrau lliwiau i arddangosfeydd bywyd gwyllt anarferol a theithiau tywys.

Diwrnod gwych!  Gwisgwch yn gynnes a mentrwch mas gyda thim Parc Bute am antur hydrefol.

Cwrdd yng Nghanolfan Addysg Parc Bute

#CaruParcBute


A day of free wildlife activities for children and families, from leaf safaris and colour trails to unusual wildlife exhibits and guided walks.

A brilliant day!  Wrap up warm and join the Bute Park team outside for an autumn adventure.

Meet at the Bute Park Education Centre

#LoveButePark