Helo – mae angen eich cymorth arnom. 

Hoffem gael adborth gennych am eich ymweliad heddiw.  Defnyddir yr adborth fel sail i benderfyniadau rheoli yn y dyfodol.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/CK7DCN9 

Beth am ei anfon ymlaen at ffrindiau a theulu sydd hefyd yn defnyddio’r parc?

Diolch am eich amser.

Bydd yr arolwg hwn yn cau ddydd Gwener 30 Medi

 

Hello – we need your help.

We would like your feedback on your recent visit.  Feedback will be used to inform future management decisions.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/26LGMRK

Why not send on to friends and family who use the park too?

Thank you for your time.         

This survey will close on Friday 30th September

QR code ENg