Gwylio Adar Yr Ardd

Canolfan Addysg Parc Bute, Caerdydd

Dydd Sadwrn 28 Ionawr, 10yb – 4yb

15871664_1373860409311692_8631462491352207583_n

Hwyl am ddim i’r teulu…

– Dewch i ddarganfod ein hadar hyfryd ar daith cerdded i’r teulu

– Dyluniwch fwydwyr i’r adar ar gyfer Gwylio Adar yr Ardd

– Ewch ar helfa mwydod yn ein berfa bwystfilod

– Mwynhewch celf a chrefft byd natur

– Bydd teithiau gwylio adar o amgylch y parc am 10.30 ac 1.30 hefyd

#CaerdyddGwyllt

Ysbrydoli pawb i roi cartref i fyd natur

Mae Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd yn bartneriaeth rhwng RSPB Cymru â Chyngor Dinas Caerdydd, sy’n cael ei ariannu gan gwsmeriaid Tesco trwy dreth bagiau plastig Llywodraeth Cymru.

 

Cychwynnwch y flwyddyn newydd gan wneud gwahaniaeth i fyd natur a cofrestrwch ar gyfer Gwylio Adar yr Ardd 2017! natu.re/2gwCYwM

Big Garden Birdwatch

Bute Park Education Centre, Bute Park, Cardiff

Saturday 28 January. 10am – 4pm

15966017_1373860452645021_1194574268462207725_n

Free family fun…

– Discover amazing birds on our family bird walks

– Create your very own Big Garden Birdwatch bird feeder

– Hunt for worms in our beastly barrow

– Get creative with nature arts and crafts

There will be bird watch walks around the park at 10.30 and 1.30 too. 

#WildCardiff

Inspiring everyone to give nature a home

Giving Nature a Home in Cardiff is a partnership between RSPB Cymru and the City of Cardiff Council, funded by Tesco customers through the Welsh Government’s carrier bag levy.

 

Start the new year by making a difference for nature and register for Big Garden Birdwatch 2017! natu.re/2gwCYwM