“Beth sydd y tu ôl i’r Wal?”
Diwrnod Agored y Gwanwyn ym Mharc Bute
Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019   (10.00-16.00)

Mae 70 o flynyddoedd wedi bod ers i‘r parc agor i’r cyhoedd yng ngwanwyn 1949 (ar ôl cael ei roddi i’r ddinas yn 1947). Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu “Beth sydd y tu ôl i’r Wal?”

Cynhelir ystod o ddigwyddiadau yng Nghanolfan Addysg Parc Bute ac o’i chwmpas, gan gynnwys sgyrsiau, teithiau a dosbarthiadau gan staff Parc Bute, yr Ardd Salad a Chaffi’r Ardd Gudd ymhlith eraill.

 

12.00 – 12.45

 

Seremoni Swyddogol Torri’r Rhuban

 

 

Ganol dydd, bydd y Maer ac Arweinydd y Cyngor yn ymuno â ni i blannu coeden goffaol a dadorchuddio’n swyddogol gerflun newydd i nodi pen-blwydd Parc Bute yn 70 oed.

 

Bydd yr Arglwydd Faer yn torri’r rhuban i ddathlu pen-blwydd cyntaf Siop Blanhigion Parc Bute ac mae Caffi’r Ardd Gudd yn dathlu ei phen-blwydd cyntaf hefyd.

 

Bydd ein cyfeillion yn Ystafelloedd Te Pettigrew yn comisiynu cacen pen-blwydd arbennig gan eu bod nhw hefyd yn dathlu eu pen-blwydd yn 7 oed ar 30 Mawrth.  

 

Cofiwch y bydd gennym weithgareddau galw heibio i’r plant drwy’r dydd.

 Yn y prynhawn bydd The Sparklettes yn ymuno â ni Bydd gweithdai cylchyn hwla galw heibio yn cael eu cynnal yn ffrynt Caffi’r Ardd Gudd. Maent am ddim, ac yn dda i bobl o bob oed a gallu.

Gallwch weld rhagor o wybodaeth ac archebu tocynnau am ddim ar gyfer sgyrsiau drwy https://www.eventbrite.co.uk/o/bute-park-15541788264

PDF: Beth sydd y tu ôl i’r Wal

Nodwch

  • Bydd nifer gyfyngedig o leoedd ym mhob sesiwn.
  • Bydd tocynnau o flaen llaw ar gael trwy Eventbrite (ar gyfer digwyddiadau unigol).
  • Bydd rhai o leoedd heb docynnau ar gael ar gyfer pob sesiwn ar y diwrnod.
  • Os nad ydych yn gallu dod i ddigwyddiadau rydych wedi cadw lle ar eu cyfer bellach, cysylltwch â ni fel y gellir rhyddhau eich tocynnau i bobl eraill eu defnyddio.

“What’s Behind The Wall?”
Bute Park Spring Open Day
Saturday 30th March 2019 (10.00 – 16.00)

It is 70 years since the park was opened to the public in Spring 1949 (after being donated to the city in 1947). Join us as we celebrate “What’s Behind The Wall?”

A range of events will be held in and around Bute Park Education Centre, including talks, tours and classes by staff from Bute Park, The Salad Garden and the Secret Garden Café amongst others.

12.00 – 12.45

Official Ribbon Cutting

 

 

At midday we’ll be joined by the Mayor and Leader of the Council who will plant a commemorative tree and officially unveil a new sculpture to mark the seventieth anniversary of Bute Park.

 

The Lord Mayor will be cutting a ribbon to celebrate the first anniversary of the Bute Park Plant Shop and the Secret Garden Café also celebrates their first birthday.

 

Our friends at Pettigrew Tea Room will be commissioning a special birthday cake as they too celebrate their seventh anniversary on 30th March.   

 

Don’t forget we’ll have free drop in kids activities throughout the day.

In the afternoon we will be joined by The Sparklettes. There will be drop in hula hoop workshops at the front of the Secret Garden Cafe.  It’s free, and good for all ages and abilities. 

Find out more and book free tickets for talks and tours https://www.eventbrite.co.uk/o/bute-park-15541788264

PDF:  What’s Behind The Wall

 

Please note

  • There will be a limited number of places at each session.
  • Advance tickets will be available via Eventbrite (for individual events).
  • Some walk-ups will be available for each session on the day.
  • If you are no longer able to attend events you have booked onto please contact us so your tickets can be released for others to use.