Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Stroke Association Resolution Run

March 10 @ 10:00 am - 1:00 pm

Ymunwch â ni yn y ras 5k wych hon ym Mharc Bute yng Nghaerdydd ar ddydd Sadwrn 10 Mawrth 2019. Bydd y ras yn dechrau am 11.00am.

 

Rydyn ni’n gwybod bod llawer o bobl eisiau cadw’n heini, bwyta’n iach neu roi cynnig ar ddiddordeb newydd tua’r adeg hon o’r flwyddyn. Mae’r Ras Adduned yn nod berffaith i’w gosod i’ch helpu i gadw at yr adduned honno. P’un ai a ydych yn penderfynu rhedeg, loncian neu gerdded ar hyd y llwybr byddwn ni’n eich cefnogi bob cam o’r daith. {0>We’ll send you some helpful tips and advice to make sure you stay on track and cross that finish line.<}0{> Byddwn yn anfon awgrymiadau a chyngor defnyddiol i chi, er mwyn sicrhau eich bod yn dal ati ac yn croesi’r llinell derfyn.

<0}

Yn ogystal â rhedeg mewn digwyddiad gwych, bydd yr arian a godir gennych yn helpu pobl sydd wedi goroesi strôc ledled y DU. Yn y Gymdeithas Strôc rydym yn gweithio i atal strociau, helpu pawb y mae strôc wedi effeithio ar eu bywydau, ariannu gwaith ymchwil ac ymgyrchu dros hawliau pobl o bob oedran sydd wedi goroesi strôc.

I gofrestru i dderbyn rhagor o wybodaeth, ewch i www.resolutionrun.org.uk

 


 

Join us for this fantastic 5k at Bute Park in Cardiff on Sunday 10 March 2019. The run will begin at 11.00am.

 

We know a lot of people want to get fitter, eat healthier or get a new hobby around this time of year. A Resolution Run is the perfect goal to set yourself to help you keep that resolution. Whether you decide to run, jog or walk the route we’ll support you every step of the way. We’ll send you some helpful tips and advice to make sure you stay on track and cross that finish line.

Not only will you be running in a great event, the money you raise will go to support stroke survivors across the UK. At the Stroke Association we work to prevent stroke, support everyone touched by stroke, fund research and campaign for the rights of stroke survivors of all ages.

To sign up or for more information, visit www.resolutionrun.org.uk/

 

Details

Date:
March 10
Time:
10:00 am - 1:00 pm

Organizer

Stroke Association
Website:
https://www.stroke.org.uk/

Venue

Bute Park Education Centre