Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Mencap yn y parc / Mencap Run Bute Park

September 22, 2018 @ 8:30 am - 12:30 pm

Ymunwch â #TîmMencap yn y parc i redeg 5km neu 10km yng nghalon werdd y ddinas am £10!

Anelwch am eich amser gorau neu rhedwch ling-di-long. Drwy glymu eich lasys a chlocio’r cilometrau i Mencap byddwch yn helpu pobl ag anabledd dysgu i fyw’r bywyd y maent yn ei ddewis.

Mae’r llwybrau’n addas i bawb o bob oedran a phob lefel o ffitrwydd – gallwch redeg, loncian neu gerdded.

Os oes gennych anabledd, gall cefnogwr redeg gyda chi am ddim, ac mae lleoedd cadair olwyn ar gael hefyd.

Pes gennych chi blant? Mae yna ras 1km sy’n addas i’r teulu hefyd – e-bostiwch ni i gofrestru am £5!

—-

Join #TeamMencap in the park to take on a 5km or 10km run in the green heart of the city for £10!

Aim for a personal best or take your time, either way, by tying your laces and clocking up the kilometres for Mencap you’re helping people with a learning disability live the life they choose.

The routes are suitable for all ages and fitness levels to run, jog or walk.

If you have a disability your supporter can run with you for free, and there are wheelchair places available too.

Do you have kids? There is also a family friendly 1km run for you to enjoy together – email us to sign them up for £5!

Details

Date:
September 22, 2018
Time:
8:30 am - 12:30 pm

Organizer

Mencap
Website:
www.mencap.org.uk/runbutepark

Venue

Bute Park