Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

In The Eyes of the Animal

July 15, 2016 @ 8:00 am - August 4, 2016 @ 7:00 pm

| Free

Eyes of the Animal

15 July – 4 August

8am – 7pm

Free entry

Bute Park, Near the Summerhouse Café 

ITEOTA

Discover Bute Park’s wonderful wildlife through the eyes of the animal

– Virtual reality meets nature in the heart of Bute Park – Free for the whole family, from 15 July – 4 August

 

Ever wondered what it’s like to be a woodland animal? To flutter like a dragonfly or jump like a frog? Discover the world anew through this 360 degree virtual reality experience immersing you in a vibrant world of woodland creatures.

 

Following the success of TAPE last summer, RSPB Cymru and Migrations, in partnership with the City of Cardiff Council, invite you into a digital world of woodland creatures, right in the heart of Bute Park.

Created by Marshmallow Laser Feast, the experience will allow you to keep your feet firmly on the woodland floor while wearing virtual reality headsets to be transported on a multi sensory journey, creeping through the forest and flying high in the trees – all through the eyes of an owl, a dragonfly and a frog native to Bute Park.

 

The experience doesn’t end there. Families can also enjoy some extra wild time with additional wildlife detective activities each day and wild storytelling sessions among the trees with Cardiff Libraries.

The event is free and open everyday from 8am – 7pm from 15 July – 4 August. So if you’ve ever wondered what it’s like to fly through the trees or jump like a frog – head to the Summerhouse Café in Bute Park for the start of an unforgettable experience!

 

Please note the event is accessible for all ages and abilities. The virtual reality experience is not suitable for children under five and all children must be accompanied by an adult.

 

Drwy Lygaid yr Anifail 15 Gorffennaf – 4 Awst 8yb – 7yh

Mynediad rhad ac am ddim

Parc Bute, Caffi’r Tŷ Haf Dewch i ddarganfod bywyd gwyllt rhyfeddol Parc Bute drwy lygaid yr anifail – Byd natur a byd digidol yn cyfuno ym Mharc Bute Caerdydd – Am ddim i’r teulu cyfan, rhwng 15 Gorffennaf – 4 Awst Ydych chi erioed wedi meddwl sut beth fyddai bod yn anifail yn y goedwig? Sut beth fyddai hofran fel gwas y neidr neu neidio fel broga? Dewch i weld y byd o’r newydd gyda’n profiad realiti rhithwir 360 gradd drwy ymgolli’n llwyr ym mwrlwm bywyd creaduriaid y goedwig. Yn dilyn llwyddiant TAPE yn 2015, mae RSPB Cymru a Migrations, mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd, yn eich gwahodd i ddarganfod y byd o’r newydd haf yma trwy brofiad rhith realiti 360 gradd yng nghanol Parc Bute yng Nghaerdydd. Wedi’i greu gan y stiwdio profiad ymdrwytho, Marshmallow Laser Feast, bydd y gosodiad yn galluogi ymwelwyr i gadw’u traed yn gadarn ar ddaear y goedwig wrth wisgo ffonau pen wedi’u deilwra. Byddant yn cael eu tywys ar daith aml synhwyraidd, gan gropian trwy’r goedwig a hedfan yn uchel ymysg y coed – a’r cyfan drwy lygaid tylluan, broga a gwas y neidr sy’n byw ym Marc Bute. Nid yw’r profiad yn dod i ben gyda hynny. Gall deuluoedd hefyd fwynhau rhywfaint o amser gwyllt ychwanegol gyda gweithgareddau ditectifs bywyd gwyllt dyddiol a sesiynau storïau gwyllt ymysg y coed gyda Llyfrgelloedd Caerdydd.
Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac ar agor bob dydd o 8yb – 7yh 15 Gorffennaf – 4 Awst. Felly, os ydych chi erioed wedi meddwl sut beth fyddai hedfan drwy’r coed neu neidio fel broga – dewch i Gaffi’r Tŷ Haf ym Mharc Bute am brofiad bythgofiadwy!

 

Nodwch fod y digwyddiad yn agored i bob oedran a gallu. Nid yw’r profiad rhithwir yn addas i blant o dan bump oed a rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn. In the

Details

Start:
July 15, 2016 @ 8:00 am
End:
August 4, 2016 @ 7:00 pm
Cost:
Free
Website:
http://www.rspb.org.uk

Organizer

RSPB

Venue

Summerhouse Cafe
Website:
http://www.rspb.org.uk/news/details.aspx?id=420751