“Beth sydd y tu ôl i’r Wal?” / “What’s Behind The Wall?”

“Beth sydd y tu ôl i’r Wal?” Diwrnod Agored y Gwanwyn ym Mharc Bute Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019   (10.00-16.00) Mae 70 o flynyddoedd wedi bod ers i‘r parc agor i’r cyhoedd yng ngwanwyn 1949 (ar ôl cael ei roddi i’r ddinas yn 1947). Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu “Beth sydd y tu […]

> Read More

“Beth sydd y tu ôl i’r Wal?” / “What’s Behind The Wall?”

“Beth sydd y tu ôl i’r Wal?” Diwrnod Agored y Gwanwyn ym Mharc Bute Dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019   (10.00-16.00) Mae 70 o flynyddoedd wedi bod ers i‘r parc agor i’r cyhoedd yng ngwanwyn 1949 (ar ôl cael ei roddi i’r ddinas yn 1947). Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu “Beth sydd y tu […]

> Read More